قسمت ۱ – علی عظیمی فرد | کارآفرینی دانش بنیان

در اولین قسمت از برنامه تاثیرگذاران به سراغ آقای علی عظیمی فرد از کارآفرینان دانش بنیان استان خوزستان رفتیم.

فهرست مطالب

ویدیو مصاحبه